Julias pappa

Jag ville veta mer om hans jobb.

Vad jobbar du med?                                                                                     –Pappa jobbar med att göra t.ex. försäljning, tillverkning, skåp och inredning till t.ex. skolor och sjukhus.

När började du jobba i yrket?                                                                        -Pappa började 1988 på riktigt men har jobbat där på sommarloven.                

Varför valde du att jobba med det du jobbar med?                                         -För att det är ett varierat jobb man får tänka och bygga.

Hur utbildade du dig till ditt yrke?                                                                                             –Först gått ekonomiutbilding och sen lär jag mig nått varje dag och av min pappa.

Hur lång vad din utbilding? Var den tuff?                                                       -Den är livslång man lär sig nått varje dag. Ja den är tuff.

Vilket vad ditt första intryck av ditt yrke?                                                   -Pappa kan inte svara på den frågan för att han har växt up med det på gården. För det är ett familjeföretag.

Vad är det bästa med ditt yrke?                                                                      -Pappa tycker det bästa med hans yrke är att man får göra mycket olika saker.

På vilket sätt är yrket roligt?                                                                           -Man får göra skåp/inredning till andra.

Hur länge har du velat bli det?                                                                        -Sen jag var liten för jag var där nästan varje dag och kollade och hjälpte till.Det var jättespännande.

Har du haft något annat yrke?                                                                         -Ja jag har haft ett annat yrke då satt jag på ett kontor på ett byggföretag. Det var nästan samma sak som jag jobbar med nu.