Idas mammas jobb

En intervju

Jag intervjuvade min mamma för  jag undrade över hennes jobb.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som butikschef på Granngården.

När började du jobba i yrket?

– Jag började jobbe på Granngården 2010

varför valde du att jobbe med det du jobbar med?

– Jag tycker det är ett roligt jobb.

Hur utbildade du dig till ditt yrke?

– jag utbildade mig på ett gymnasium.

Hur lång var din utbildning? Var den tuff?

– Jag minns inte hur lång den var men dev var tuff.

Vilket var ditt första intryck?

– Mitt första intryck var roligt.

Vad är bäst med ditt yrke?

– Det finns alltid mycket att göra

På vilket sätt är ditt yrke roligt?

– Det är ansvarsfullt och roligt med kundkontakt

Hur länge hade du velat bli det?

– Det vet jag faktist inte

Har du haft något annat yrke?

– Ja Säljare, Butikskommumkaror och Rekryleings samordnare