Jag intervjuade pappa för att han var ledig och för hans jobb är    spännande.                                                             

Vad jobbar du med?

-Jag jobbar på snickeri.

När började du jobba med ditt yrke?

-Jag började jobba när jag var tio för jag hjälpte pappa.

Varför valde du att jobba med det du jobbar med.

-För både min far och min farfar jobbade med det yrket.

Hur utbildade du dig till ditt yrke?

-Genom att jobba med far i hans jobb.

Hur lång var din utbildning?var den tuff?

-Jag har vidar utbildat genom företaget.

Vilket var ditt första intryck av ditt yrke?

-Att det var intressant att se en produkt bli färdig från en planka till en möbel.

vad är bäst med ditt yrke?

-Många varierande arbetsuppgifter.

På vilket sätt är ditt yrke roligt?

-Att få se en produkt bli till.

Hur länge har du velat bli det?

-Sen jag var liten.

Har du haft något annat yrke?

-Nej.