Intervju med Martin Larsson 15 nov 2016

img_0348

Namn: Martin Larsson

Ålder: 28

Yrke: Arbetsledare

Antal år i företaget: 5 månader

Vad är det bästa och roligaste med ditt jobb?: Göra kunder nöjda med det dom får.

Vilka mindre roliga sidor finns med jobbet?: Ibland är det väldigt stressigt, för det är mycket saker att ta hand om.

Vad jobbar du med denna vecka på bygget BRF liljan?: Beställa betong för att gjuta marken där ute/betala fakturor.